Fundusz europejski

Fundusz europejski

Miło nam poinformować, że Sanatorium „Słowacki” realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn.: „Program rehabilitacji osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wynikiem badań naukowych”.

CEL: Wprowadzenie nowej usługi w postaci kompleksowej rehabilitacji osób chorych na RZS.

EFEKTY: Spodziewanym efektem projektu jest usługa kompleksowej rehabilitacji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów tzw RZS, zwiększenie ilości świadczonych usług oraz ulepszenie usług do tej pory oferowanych, zwiększenie zainteresowania kuracjuszy Regionem Busko- Zdrój a co za tym idzie poprawa konkurencyjności miasta oraz wzrost satysfakcji odbiorców. Osiągnięcie powyższych efektów nie będzie możliwe bez zatrudnienia dodatkowych wyspecjalizowanych pracowników medycznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 919 746,00 PLN
WKŁAD UE: 735 796,80 PLN
Wyniki badań naukowych